Nano Plus Endüstriyel Kimyasallar
De-Ice
Mesaj Gönder
Buz önleme ve çözme faaliyetleri adına günümüze kadar klasik yöntemler kullanılmıştır. Yol üzerinde oluşan buzu ortadan kaldırma, yoldaki sürtünmeyi arttırarak güvenliği sağlama prensibi ile çalışır. Genellikle aşındırıcı maddeler kullanılmaktadır. Bunlar kaya tuzu, kum, çakıl, kalsiyum klorürdür. Klasik yöntemlerde işçilik maliyetleri yüksek değerlere ulaşır. Ayrıca malzeme kullanımı da aynı oranlarda artar. Yüksek aşındırma etkisiyle alt yapıya ve çevreye ciddi zararlar verir. Klasik yöntemler, düşük sıcaklıklarda etkinlik göstermezler. Deaktive olduğundan ancak kar yağışından sonra müdahale edilebilir. Uygulamada yetersiz kalındığından zaman kaybına neden olur. Ülkemizde ağır geçen kış mevsimi kar ve buzla mücadele için her yıl milyonlarca TL’yi bütçesinden pay olarak ayırmaktadır. Buna rağmen her bir kilometresi binlerce dolara mal olan asfalt yolların yıpranması engellenemez olmaktadır. Solüsyon, karayolu ve diğer harici yüzeylerdeki kar ve buzlanmayı önleyici bir karışımdır. Solüsyonun çevre açısından her hangi bir toksik etkisi bulunmamaktadır. Buz oluşumunu önleyici etkisini düşük sıcaklarda bile gösterebilmektedir. Kullanımı tuz serpme metoduna göre çok daha kolaydır. Ürün sıvı olduğundan yüzeye püskürtme şeklinde uygulandığında, homojen bir yayılma sağlanır. Ph değeri ayarlanarak aşındırıcı etkisi minimize edilmiştir (Tuzdan 20 kat az). Klasik yöntemlerle uygulanan tuzlar -8 °C’den sonra buz çözücü özelliklerini kaybetmektedirler. Ayrıca bu tür tuzların çevre açısından da ciddi zararları mevcuttur. Bu tuzların yola olan yıpratıcı etkisinden dolayı, uygulama ciddi bakım onarım maliyetlerini de beraberinde getirmektedir. Oysaki solüsyon -50 °C’ye kadar etki gösterebilmekte ve içeriğindeki çözeltinin çevreye zararlı hiçbir etkisi bulunmamaktadır. Eski alışkanlıklar Genel Tuzlar. Kum, Çakıl-tuz karışımı. Curuf tuz karışımı Yol üzerinde oluşan buzu ortadan kaldırmak , yoldaki sürtünmeyi artırarak güvenliği sağlama prensibi ile çalışır.
Geri