Opsis su Arıtma sistemleri
Multimedya Filtre
Mesaj Gönder
Bu Sistemler İçme, Kullanma Suyu, Proses Su, Kuyu Suyu, Deniz Suyu Arıtma Sistemlerinde, Suda Bulunabilecek Askıda Katı Maddeleri, Tortuyu ,kötü Tat Ve Kokuları, Bulanıklığı Ve Diğer Partikülleri Uzaklaştırma İçin Kullanılır. Partiküller Hatlarda Birikme, Suda Bulanıklık-renk Problemlerine Neden Olduğu Gibi Bir Çok Bakteri Populasyonu İçin De Barınma İmkanı Oluşturması Bakımından Sudan Uzaklaştırılması İnsan Sağlığı İçinde Son Derece Önemlidir. Sistemin İkinci Görevi De Kendisinden Sonra Konumla
Geri